Nieuws

2e-cid_6C40DF602E0A4088890FB031CBD8808A@GebruikerPC.jpg

Jubileum

Het is alweer 5 jaar geleden dat Kees Reeuwijk het initiatief nam tot oprichting van Klusclub de Breevaart. Met een paginagrote advertentie vol gele post-it -stickers werden mensen opgeroepen lid te worden van deze vereniging in oprichting. De eerste ledenvergadering vond plaats op 11 oktober 2010.

Het plan sloeg aan: al in oktober telde de klusclub 60 leden en werden er volop klussen uitgevoerd. In maart 2011 waren 110 mensen lid en al snel daarna telde de vereniging ruim de 150 leden. Op 22 december 2010 passeerden de statuten en was de officiële oprichting een feit.

Het doel van de vereniging, dat ouderen andere ouderen helpen bij het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen door het oplossen van kleine praktische knelpunten in en om het huis.
De klusclub is een uitkomst voor degene die niemand in zijn nabijheid heeft, om hem te helpen.
Vanaf het begin wordt er 2-3x per week een klus uitgevoerd.

 Er zijn leden in alle kernen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
@dminJubileum